Welkom bij Munay.

 

Het woord munay komt uit de Inca kosmologie en betekent liefde.

Munay is ook een begrip en dat omvat twee componenten; liefde en willen. Munay gaat over de bundeling van zachtheid van de liefde en de kracht van de wil en munay kan dus ook vertaald worden als "De wil om lief te hebben".

Munay is de intentie om alles wat er is lief te hebben en dus te handelen vanuit liefde.

Munay heeft niets te maken met het liefhebben in de romantische zin , want munay is de kracht van het hart en die liefdeskracht omvat heel de schepping.

Munay is belangeloos in de zin dat deze kracht niet wordt gebruikt voor glorie van het ego, maar voor het belang van de groep, de gemeenschap, het geheel.

Munay is de kracht die je laat besluiten om niet in haat te vervallen, maar in liefde te leven en vergevingsgezind te zijn.

 

.

 

Liefde heeft een sterke Yin sfeer en doet denken aan koesteren en een moeder die het gezin verbindt.

Willen geeft een meer een Yang gevoel; het heeft iets van actie in zich. De vader van het gezin zal er op letten dat de zachtaardigheid van de moeder niet wordt misbruikt, en dat iedereen een gelijk aandeel heeft in het geven en nemen.

Voor een harmonieus gezin zijn een gezonde moeder en vader nodig.

Yin en Yang zijn kwaliteiten die zowel vrouwen als mannen bezitten.

 

  

In het munay symbool zijn Yin en Yang te zien. 

Het ronde Yin Yang symbool uit de Tao geeft uitdrukking aan de eeuwige Komische Dans van het Sacrale Vrouwelijke en het Sacrale Mannelijke.

Het vierkante munay symbool gaat over 'Balans te midden van chaos'.

De kleur van Yang is wit. Hij is de energie die ernaar verlangt te manifesteren. In het munay symbool is te zien dat Yang zij wil gebruikt om in liefde te leven; hij ondersteunt Yin in haar verlangen zich te laten zien. Yang is de kracht van Munay -de Liefde- op weg naar buiten.

De kleur van Yin is zwart. Zij vleit zich vol liefde tegen haar partner Yang aan en geeft daarmee richting aan zijn wens om te manifesteren. Yin is de weg naar binnen.

Op het hoogste niveau is cirkel in het midden van het munay symbool is 'Het Kind' van Yin en Yang; de schepping die voortkomt uit de Kosmische Dans van het Sacrale Vrouwelijke en het Sacrale Mannelijke.

Op menselijk niveau is 'het kind' het resultaat van de intentie (Yin) die ons handelen (Yang) bepaalt. 

 

In onze wereld gaat munay over vergeven en naastenliefde. Om je naaste te kunnen liefhebben is het nodig om ook jezelf te omarmen zoals je bent; een mens met licht en schaduw, met positieve en negatieve eigenschappen. En ondanks alles een Kind van God.