Gedachtekracht

Alles is energie. Het hele universum is één grote stroom van lichte levende energie: de levensstroom.

In deze pure stoom van vitaliteit zijn geen verschillende delen te onderscheiden, zelfs geen kwantumdelen. Levensenergir is lichter dan lucht, en bruisender als een waterval. Creatiever dan enige menselijke gedachte en eeuwig.

De duale wereld waarin wij leven is 'gestolde' lichte levensenergie. Wij hebben de lichte levensenergie moeten verzwaren en verdichten om mens te zijn. Ook materie is zware energie. Daarbij is alles in onze wereld tijdelijk. Of het nu om eendagsvliegen gaat of kerncentrales, uiteindelijk vergaat alles en wordt alles weer vrije lichte energie.

Gedachten zijn ook energie, en ook verzwaard. Weliswaar zijn ze minder zwaar en creatiever dan ons lichaam, maar ze zijn beperkt ten opzichte van de lichte energie in het universum.

Onze gedachte hebben de wereld gemaakt en dat is nog steeds zo. Ooit heeft er een mens over nagedacht over een instrument om voedsel te bewerken of hey boieen van een onderdak. Er is nagedacht en geëxperimenteerd met het wiel en de aanleg van wegen. Voordat de belastingdienst bestond is er nagedacht over de waarde van goederen. Onze hele cultuur is een bedacht systeem, voortgekomen uit het verzwaren van lichte energie.

Onze cultuur heeft mooie en minder mooie kanten. Door ons onderwijssysteem kunnen wij ons verdiepen in andere culturen, met elkaar op facebook communiceren en ons bewustzijn ontwikkelen. Dat is een groot goed, maar aan het onderwijs en opvoeden van kinderen zitten ook nare kanten. Opgelegde regels en normen beperken de vrijheid van onze ziel.

Dat zijn allemaal gevolgen van denken en gedachten, en het laat zien waar gedachten toe in staat zijn: ze hebben letterlijk onze wereld gemaakt.

Toch is onze zware en trage wereld niet in beton gegoten, haar essentie is nog steeds de lichte energie van het universum. Omdat onze wereld door gedachten is gemaakt, kunnen we haar met onze gedachten ook weer ontmaken: onze gedachten kunnen zware energie terugbrengen naar de lichte energie van de levensstroom.