Verandering tegenhouden?

Het leven is verandering. Zonder verandering stagneert en verdwijnt het leven.
Verandering, hoe dan ook, is en natuurlijk proces. Een teken van vitaliteit.
Verandering is de voedingsbodem van het leven, want indien de boom haar blad niet zou verliezen, dan was er geen vruchtbare bosgrond.
Als een volwassen vrouw nooit zwanger zou worden en een kind zou baren, dan was er geen mensheid.
Het leven op Aarde verandert iedere dag. Geen enkele zomerdag is het zelfde. Iedere nacht heeft een andere kwaliteit en intensiteit.
Dit zijn kleine veranderingen, maar er zijn ook talloze grote geweest.
In de 17de eeuw kende Nederland een kleine ijstijd en er hebben planten gegroeid op de Zuidpool. Het hooggebergte van de Andes was ooit de zeebodem en dinosauriërs zijn er niet meer.
Vandaag verandert de wereld weer in hoog tempo en dat is geen probleem, want dit is natuurlijk. Het leven is namelijk een nooit eindigende stroom van veranderingen.
Onze houding ten op zicht van al die verandering kan wel problematisch zijn.
Als we, op wat voor manier dan ook, de verandering willen tegenhouden, verzetten we ons tegen een stoom waarvan wij niet eens kunnen bedenken hoe krachtig en ook liefdevol die is.
Wanneer wij ons verzetten, proberen we een blokkade op te werpen tegen de levensstroom. De uitkomst zal duidelijk zijn, daar hoeven we het niet over te hebben.
Maar verzet is ook een blokkade tegen liefde, en dat doet pijn. Heel veel pijn.
Verandering is niet het probleem, want dat is de natuurlijke stroom van het leven.
Maar onze gedachten daarover zijn wel problematisch. Klimaatverandering en virussen confronteren ons met de betrekkelijkheid van ons eigen leven. En dat maakt ons onzeker en zelfs angstig.
Toch is het leven een oneindige bron van inspiratie en liefde. Dit is het enige dat niet verandert. Het is altijd zo geweest. Zo is het vandaag. En dat zal het altijd zijn.
Onze onzekerheid en angst over de verandering die we nu zo intens meemaken en ons verzet zijn blokkades voor liefde.
Maar deze blokkades zijn denkbeeldige constructies. Het is eigenlijk een beetje dom om te denken dat ze de liefdevolle eeuwig veranderende levensstroom kunnen tegenhouden. Dus waarom zou je dat nog proberen?