Het Munay symbool staat voor onvoorwaardelijke liefde. Alles mag er zijn en alles is aanwezig, zowel het licht als de duisternis. 

Liefde oordeelt niet en vergeeft. Ze heeft geen verwachtingen, want zij kent alleen Zichzelf.

Liefde verbindt. Ze is inclusief en sluit niemand en niets buiten.

Liefde reinigt alles wat niet liefdevol is.

 

Het symbool heb ik 'Munay -de wil om lief te hebben' gedoopt, omdat het beeld laat zien dat Yang met heldere logica en krachtige wil, zijn geliefde tegenover, Yin, ondersteunt. Yang gebruikt zijn wil om Yin, de spiritualiteit of de liefde, in het zicht te brengen.

Ieder mens draagt zowel Yin als Yang in zich.

 

*Al in de oudheid was het vierkant een symbool voor zowel  de Eenheid in het Sacrale Vrouwelijke als de Aarde; de planeet waarop we leven en de wereld waarin we leven.

*De cirkel is een symbool voor de Eenheid in het Sacrale Mannelijke.

*Donker en licht staan niet alleen voor Yin en Yang, maar ook voor onze (persoonlijke en collectieve) schaduw- en lichte kant. 

*In het symbool zijn nog enkele geometrische elementen te herkennen: het vierkant, de driehoek, de cirkel, de rechte lijn. Deze elementen vertellen over onze bewustwording.

*De driehoeken staan voor de drie pijlers onder een gezonde relatie volgens de Inca kosmologie; Ayni (wederkerigheid), Yanantin (gelijkwaardigheid), en Munay (de wil om lief te hebben). Volgens de Inca is is deze drie-eenheid zowel het middel, als het doel van de spirituele ontwikkeling of bewustwording van de mens.

 *De cirkel in het midden verwijst ook naar ons hart, ons orgaan van liefde en huis van Munay.

*De diagonaal is een spiegel en een bril. Licht wordt duisternis en omgekeerd. We leven in een gespiegelde werkelijkheid en we zien een droomwereld.

 

Het gedicht dat het Munay symbool begeleidt zegt iets over die droomwereld. De Munay-techniek helpt jou te ontwaken.

Wil je meer weten over de gelaagdheid in en de betekenis en de kracht van het symbool, dan kun je deelnemen aan een van de kosteloze webinars 'Kennismaken met Munay'. 

Zowel het symbool als het gedicht werden mij in een meditatie gegeven.