Het munay symbool

Sinds de oudheid is het vierkant een symbool voor de Eenheid in het Sacrale Vrouwelijke. Het Munay symbool verteld de weg uit die Eenheid en het indalen in de fysieke 3D wereld. De Aboriginals noemen  3D de Droomwereld.

Het gedicht dat het Munay symbool begeleidt zegt iets over onze Droomwereld.

 

Onvoorwaardelijke liefde heeft een hoge trilling.

Liefde is non-duaal en alles is in haar aanwezig, zowel het licht als de duisternis. 

Liefde oordeelt niet en vergeeft. Ze heeft geen verwachtingen, want zij kent Zichzelf.

Liefde verbindt. Ze is inclusief en sluit niemand en niets buiten.

Liefde reinigt alles wat niet liefdevol of hucha is.

 

Het symbool heb ik 'Munay' gedoopt, omdat het beeld laat zien hoe Yang met heldere logica en krachtige wil, zijn geliefde tegenover, Yin, ondersteunt. Yang gebruikt dus zijn wil om Yin, de spiritualiteit of de liefde, in het zicht te brengen.

Ieder mens draagt zowel Yin als Yang in zich.

Werken met munay kan ook jou helpen om in liefde te ontwaken.

 

Wil je meer weten over de gelaagdheid in en de betekenis van het symbool, dan kun je deelnemen aan een workshop of de kosteloze webinar  'Werken met munay'.  Kijk in de agenda voor meer informatie.