In 2013 kwam ik in aanraking met het werk van Dr. Emotie die onderzoek deed naar de invloed van gedachten en meditatie op water. Kort daarna zag ik twee documentaires over plastic, de plastic soep en micro plastic. De beelden die ik zag vond ik erg verontrustend en ik realiseerde me dat de impact van plastic niet is te overzien.  Micro plastic verontreinigd het milieu en heeft invloed op onze gezondheid. Het micro plastic van de plastic soep ligt als steeds als een groeiende deken op de bodem van alle oceanen van onze wereld.

Toen bedacht ik me dat als meditatie invloed heeft op water, mediteren ook invloed zou kunnen hebben op microplastic. Daarmee werd het idee geboren om een groep mensen bij elkaar te brengen om dit uit te testen in een laboratorium.  Frank Silvis was een van de deelnemers aan dit experiment. Op zijn website kun je het volgende over Frank lezen: "Van oorsprong ben ik een ‘harde wetenschapper’ met een grote belangstelling voor alles wat met water te maken heeft. Ik heb civiele techniek gestudeerd in Delft, richting waterbouwkunde en hydrologie. Daarna heb ik meer dan 25 jaar gewerkt bij Deltares (rivierwater, zeewater en grondwater), Bureau de Gruyter (koelwater, bluswater en rioolwater) en bij WMO en Vitens (drinkwater).

Min of meer toevallig kwam ik er tijdens mijn werk als regiodirecteur van Vitens achter dat ik de gave heb om water radiësthetisch  te meten en allerlei vormen van straling waar te nemen. Er ging een boeiende wereld voor mij open. Ik heb me hier verder in bekwaamd door een opleiding te volgen aan de Academie voor Integrale Radiësthesie. De stap van Vitens naar Vortex Vitalis was daarna niet meer zo groot".

Helaas voor het experiment trok onze 'laborant' zich op het allerlaatste moment terug. Daarop viel de hele groep uiteen en verloor ik het contact met Frank.

In die tijd kende ik de werking van het Munay symbool nog niet en had het ook niet meegenomen in de opzet van het experiment. 

Mijn begrip en inzichten in de kracht van het Munay symbool ontwikkelden zich in de loop tijd en ik besloot aan Frank te vragen naar zijn bevindingdingen over het symbool.

Hieronder staat zijn antwoord.

-----------

Beste Jessica,

 

Je hebt me gevraagd wat over het Munay symbool op te schrijven als achtergrondinformatie voor de mensen met wie jij samen met dit symbool aan het werk wil gaan om het collectief bewustzijn van de mensen te verhogen en zuiveringsactiviteiten uit te voeren op fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel vlak.

In dit documentje ga ik eerst even op de vorm van het krachtsymbool en dan met name de grootte van de cirkel in het vierkant. Vervolgens staat het onderwerp ‘vergeving’ en ‘plastic uit het water zuiveren’ centraal en ten slotte nog een paar opmerkingen over het activeren van een symbool.

 

Heilige geometrie – de vorm van het symbool

Allereerst iets over de vorm. Ik ben sterk geïnteresseerd in heilige geometrie. Vormen waarin de Divina Proportia is verwerkt. Of wel het getal φ = 1,618. Het viel mij op dat jouw symbool op dit punt enige aanpassing behoefde. Ik kreeg door dat als a de lengte is van de zijde van je vierkant, dat dat de diameter d van de cirkel die je in je vierkant gebruikt, voldoet aan de heilige geometrie als deze diameter gelijk is aan a*√2*(1/φ-1/φ2 ) = 0,33385*a. Afgerond 1/3 a.

Toen ik er vannacht mee bezig was, kreeg ik de ingeving dat deze 3 ook staat voor de Trinitatis, in dit geval de Heilige vrouwelijke Drie-Eenheid: Moeder, Dochter en Holy Spirit.

 

Het Munay symbool als vergevingssymbool en als hulpmiddel om plastic deeltjes in water inert te maken

Jessica, je vertelde mij dat het symbool ook gebruikt kan worden als vergevingssymbool.

1 Over die betekenis van het symbool heb ik gesproken met de Higher Council of Water Beings. Als ik uitleg aan de waterwezens dat het Munay symbool ook een vergevingssymbool is, dan zegt Chloë tegen mij: “Ja, dat klopt. Als de mens haar medemens die de vervuiling van het water met plastic heeft veroorzaakt, vergeeft, dat maakt dat het ons (de Higher Council of Water Beings) gemakkelijker om plastic in water inert te maken. En als jullie met meditatie het collectieve bewuste en onbewuste wilt zuiveren door jezelf en anderen te vergeven, klaart dat voor ons de lucht en het water in de lucht, waardoor wij ons waterzuiveringswerk beter kunnen doen."

Chloë vervolgt met: “Het gaat erom dat als mens, dier of plant water nuttigt waar plastic in zit dat het door dit organisme direct wordt herkend als niet eigen. Zodat dit plastic direct met een aantal dienstbare watermoleculen omringd kan worden met de marker "Dit is van buiten, dit gaan we niet opslaan en niet als voeding gebruiken, maar dit gaan wij direct via natuurlijk weg weer uitscheiden. "Daar kan dit symbool bij helpen. Het helpt bij de markering van ‘dit is plastic, dit voeren wij af’.”

2 Nog extra vragend naar de meditatie geeft Chloë de volgende tip: “En wat de meditatie aangaat. Als de groep voor zich een groot symbool ziet, of nog beter ieder een kleiner symbool in handen heeft, dan kan iedereen in de meditatie dit symbool gezamenlijk laten schijnen op het water van deze rivier, van dat meer of die zee. Als dat collectief wordt gedaan, dan zullen wij dat zuiveringsritueel vanuit de spirituele ruimte krachtig versterken. Zo maken we er samen een krachtige samenwerking voor de zuivering van water van”.

 

Het activeren van een krachtsymbool

 Krachtsymbolen krijgen heel veel extra kracht door het “activeren van de vorm”. Je laadt de vorm dan met goddelijke en/of godinnelijke informatie, energie en bewustzijn uit het Spirituele Rijk. Het symbool wordt dan veel en veel krachtiger. Hoe je dit het beste kunt doen, wordt je vanzelf aangereikt door je gidsen en engelen in meditatie of lucide droom op het moment dat je daar aan toe bent.

Zelf heb ik het Munay symbool in de juiste verhouding getekend en geactiveerd. Ik was zeer onder de indruk van de vitalisatiekracht van dit symbool op het water.

- De Boviswaarde van het water kwam boven de 500.000 uit na 1 dag.

- En was de plastic index van het drinkwater vooraf  4,14 op een schaal van 0 tot 10, na vier uur was dit nog maar een honderdste daarvan 0,04, na 1 dag 0,02 en na 10 dagen nog maar 0,005.

Het programmeren van een krachtsymbool maakt het dus heel krachtig voor de geactiveerde toepassing. Vele malen krachtiger dan een niet geactiveerd symbool.

 

 Ik wens je veel plezier en inspiratie bij het toepassen en activeren van je bijzondere symbool,

 

Frank

--------

  21-12-20 Vanwege de inkomende nieuwe informatie zal deze pagina in de loop van januari '21 worden uitgebreid.