Het munay-symbool gaat over de mens in een duale wereld. Zoals het beeld laat zien is deze mens im balans. Zij is in balans omdat zij zich bewust is van zichzelf en zichzelf kent.

De munay-techniek is een manier om deze balans te vinden.

 

Een symbool is geen op zichzelfstaand ding. Het verwijst naar iets, het is een wegwijzer, en is niet de weg zelf. 

Op deze pagina kun je iets lezen over de gelaagdheid van het munay-symbool.

In het het symbool zijn Yin en Yang te herkennen en ook enkele geometrische elementen: het vierkant, de driehoek, de cirkel, de rechte lijn. Deze elementen vertellen over onze bewustwording.

*Sinds de oudheid is het vierkant een symbool voor Moeder Aarde en yin, het vrouwelijke principe.

*De driehoeken gaan over de drie pijlers onder een gezonde relatie volgens de Inca kosmologie; ayni (wederkerigheid), yanantin (gelijkwaardigheid), en munay (de wil lom lief te hebben). Volgens de Inca is is deze drie-eenheid zowel het middel, als het doel van de spirituele ontwikkeling of bewustwording van de mens.

*Donker en licht staan niet alleen voor Yin en Yang, maar ook onze lichte- en schaduw kant.

*De cirkel in het midden verwijst naar ons hart, ons huis van liefde.

*De diagonaal is een spiegel. Licht wordt duisternis en omgekeerd. We leven in een gespiegelde werkelijkheid, een droomwereld.

 

Het gedicht dat het munay begeleidt zegt iets over die droomwereld.

Zowel het symbool als het gedicht werden in een meditatie aan Jessica gegeven. 

Hoewel ik het symbool ontving, is het niet mijn eigendom. En er zijn veel manieren om het te gebruiken.

Het is mijn missie om het symbool te delen. Want zo kan iedereen ervan profiteren en zal de kracht ervan toenemen.

------------------------------------------------------------------------


dit geschenk is voor jou

het geschenk van het leven is van jou

leef het als een droom

een droom waarin je kan kiezen

tussen liefde of angst en pijn

toch is er alleen liefde

 

dat is het echte geschenk

jullie mensen zijn één

verbonden met alles

iedereen is een essentieel onderdeel van het geheel

je bent de dromer en het gedroomde

toch is er alleen liefde