Het munay-symbool gaat over de mens in een duale wereld. Zoals het beeld laat zien is deze mens is balans. Zij is in balans omdat zij zich zichzelf kent.

De munay-techniek is een manier om deze balans te vinden.

 

Een symbool is geen op zichzelf staand ding. Het verwijst naar iets, het is een wegwijzer, en is niet de weg zelf.

Het munay- symbool bevat enkele geometrische elementen: het vierkant, de driehoek, de cirkel, de rechte lijn. Deze elementen vertellen over onze bewustwording. Op deze pagina staat een klein deel van de gelaagdheid van het symbool.

*Sinds de oudheid is het vierkant een symbool voor Moeder Aarde en yin, het vrouwelijke principe.

*De driehoeken gaan over de drie pijlers onder een gezonde relatie volgens de Inca kosmologie; ayni (wederkerigheid), yanantin (gelijkwaardigheid), en munay (de wil lom lief te hebben). Volgens de Inca is is deze drie-eenheid ziowel het middel, als het doel van de spirituele ontwikkeling of bewustwording van de mens.

*In het beide driehoeken zijn yin en yang te herkennen. 

Donker en licht staan voor onze kwaliteiten, en ook voor onze lichte- en schaduw kant.

*De cirkel in het midden verwijst naar ons hart, ons huis van liefde.

*De diagonaal is een spiegel. Licht wordt duisternis en omgekeerd. We leven in een gespiegelde werkelijkheid, een droomwereld.

 

Het gedicht dat het munay begeleidt zegt iets over die droomwereld.

Zowel het symbool als het gedicht werden in een meditatie aan Jessica gegeven.

Het boekje 'Munay-de wil om lief te hebben' verteldt het verhaal achter het munay-symbool. 

------------------------------------------------------------------------


dit geschenk is voor jou

het geschenk van het leven is van jou

leef het als een droom

een droom waarin je kan kiezen

tussen liefde of angst en pijn

toch is er alleen liefde

 

dat is het echte geschenk

jullie mensen zijn één

verbonden met alles

iedereen is een essentieel onderdeel van het geheel

je bent de dromer en het gedroomde

toch is er alleen liefde