Woorden en begrippen

 

Bij mijn werk gebruik ik regelmatig een aantal begrippen uit de kosmologie van de Inca. Behalve het woord 'munay' gebruik ik deze woorden dus niet altijd, en zo is het munay symbool voor iedereen toegankelijk, ongeacht je spirituele pad. 

In feite gaat ieder spiritueel pad over het ontwikkelen van munay -jouw wil om in liefde te leven.

Hier volgt een korte beschrijving van een paar ideeën die voor mij van bijzondere betekenis zijn.

 

Kausay

Al-Wat-Is is energie met de hoogste trilling. Deze energie wordt aangeduid met  Kausay. Andere namen zijn God, Liefde, Allah, Bron, Brahma.

Kausay of God is pure intelligentie: Licht met de hoogst mogelijke frequentie.

 

Sami  en Hucha 

Kausay bevat twee elementen. Deze kun je zien in het vierkante munay symbool en ook in het ronde Taoïstische Yin-Yang symbool.

. Het ene deel wordt Sami genoemd. Sami heeft een hele hoge trilling en in het munay symbool is zij zwart. Ik beschouw Sami als het Yin-deel van de schepping: ongevormde creatieve energie.

. Het andere deel wordt Hucha genoemd en 

in het munay symbool is hij wit. Hucha heeft een lagere trilling en is de vormende energie die Sami nodig heeft om zich te manifesteren. Hucha beschouw ik als het Yang-deel van de schepping.

Vanwege de lagere frequentie van Hucha kunnen we  een fysieke wereld waarnemen en vormgeven. Hucha is dus een noodzakelijk bestandsdeel van onze wereld. Zonder Hucha zouden wij geen lichaam en ook geen menselijke ervaring kunnen hebben. 

Op Goddelijk niveau zijn Sami en Hucha onvoorwaardelijk. Zij bestaan zonder oordeel naast elkaar en zijn complementair.

Er is altijd een kleine of grote onbalans die het het leven doet veranderen. Dit is niet positief of negatief. Het oordeel of iets positief of negatief is komt uit ons denken.

Omdat alles in de Kausay uit Sami en Hucha bestaat is deze twee-eenheid ook een onderdeel van onze psyche; ze maken ons mens. In een menselijke ervaring zijn Sami en Hucha niet meer onvoorwaardelijk en daarom schrijf ik de menselijke sami en hucha met kleine letters.

Liefde, vriendschap en andere vreugdevolle gevoelens zijn uitingen van sami. Ze verhogen je trilling.

Angst, verdriet en pijn zijn hucha en verlagen je trilling. 

De hucha in onze psyche is een blokkade, die onze communicatie met God en onze naaste verhindert. Deze hucha ontstaat door beperkende gedachten en emoties zoals het idee dat we niet goed genoeg zijn en de liefde niet waard. Vanuit dit hucha-idee maken we 'verkeerde' of disfunctionele keuzes.

 

 Ayni

De Kosmische Dans van Yin en Yang is Ayni; complementaire energie in beweging.

Ayni is als ademhalen: onopzettelijk en moeiteloos ontvangen, geven, ontvangen geven.

Ayni is Flow, de ongehinderde communicatie van God met de Levensstroom. Wij leven in de Levensstroom en zijn daar deel van; de dans van Yin en Yang is onze oorsprong.

De Inca kennen maar één ziekte: het uit Ayni zijn. Deze ene ziekte heeft echter duizenden symptomen, zoals slapeloosheid, kanker, allergieën,  narcisme, enzovoorts.

Er is ook maar één medicijn dat bovendien doorwerkt op alle niveaus van ons bestaan; het herstel van Ayni. Dat wil niet altijd zeggen dat daarmee alle symptomen verdwijnen, maar wel dat je er anders mee omgaat.