Werken met Munay is een cursus van 4 lessen van 90 minuten. De online-cursus is kosteloos. Bij een live workshop worden de door mij gemaakte kosten (vervoer, huur locatie, e.d.) gerekend.  

In het boek 'Munay-een symbool voor een Nieuwe Tijd' wordt de hele oefening uitgebreid toegelicht.

 

Het werk is een effectieve manier om in een hoofd vol onwillekeurige en niet-functionele gedachten plaats te maken voor heldere communicatie en opbouwende ideeën. 

Het resultaat van het werken met Munay is dat je meer de moeiteloosheid, verbinding, levensvreugde en andere prachtige kwaliteiten van liefde gaat ervaren.

 

Het werk:

- is een methode voor innerlijke reiniging, want het transformeert hucha, de ballast van belemmerende overtuigingen en trauma's,          naar liefde.

- maakt je meer bewust van je talenten en liefdevolle kwaliteiten en stimuleert je die om die talenten en kwaliteiten actief in jouw            leven te betrekken.

- vindt wijsheid in wonden

- is het beoefenen van compassie. Volgens veel wijsheid tradities is compassie de lijm die mensen verbindt. 

- geeft jou de regie over je eigen leven en leert je grenzen te stellen. En dat is een solide basis voor innerlijke balans.

 

De gedachte achter het werken met munay is eenvoudig uit te leggen met het volgende voorbeeld:

Stel dat ik ik iemand ken die waar ik moeite mee heb. Deze vrouw is gewoon wie ze is, maar ik vind dat er van alles en haar mis is. En ik denk dat wanneer zij meer zus of zo zou zijn mijn leven veel prettiger zou zijn.

Dit zijn irreële gedachten, want de vrouw is gewoon wie ze is: een mens die, net als ik, een weg zoekt door het leven. Maar mijn gedachten over haar, mijn verwijten, maken dat ik me onrustig en uit balans voel. Ik zou willen dat de werkelijkheid anders was, en geef de vrouw de schuld van mijn onrust en onvrede met de wereld zoals die is. Deze onvrede is hucha. 

Ik kan dus de wereld niet veranderen, maar wat ik wel kan veranderen is mijn manier om met de werkelijkheid om te gaan. Daarbij kan de het werken met munay behulpzaam zijn. Daarmee ga ik heel bewust naar de hucha/ blokkade. Ik stel me die voor als een donkere energievlek in mijn aura.

Wanneer ik mijn hucha voor me zie, dan kan ik deze energetische vlek 'vastpakken' en daarmee eigen ik me dat stukje toe. Het wordt niet meer ontkend en omdat ik mijn verantwoordelijkheid er voor neem kan ik er iets mee doen. Omdat hucha me als mens heeft pijn gedaan geef ik het aan liefde. Liefde vind ik in mijn hart. 

Echte liefde oordeelt niet en heeft geen verwachtingen, want zij kent alleen zichzelf.

Liefde reinigt alles wat niet liefdevol is.

Liefde is de transformerende kracht die alles wat niet liefdevol en dus hucha is weer terug brengt naar liefde.

In de oefening maak ik gebruik van deze transformerende kracht.

Nadat ik mijn hucha/ verwijten aan liefde heb gegeven, vul ik de vrijgekomen ruimte met die liefde en dan is er meer liefde in mij.

Daarna richt ik mijn aandacht op God/ de spirituele wereld/ de Bron en verbind me met die enorme liefde. Alle kwaliteiten van die liefde zijn in mij aanwezig, maar door mijn blokkade kon ik daar niet bij.

Dus, in plaats van verwijten, ga ik naar verdraagzaamheid, rust en kalmte. Deze kwaliteiten, die we allemaal kennen, maak ik eerst in mijzelf wakker en dan geef ik ze aan de wereld.

Zo breng ik liefde, verdraagzaamheid, rust en kalmte naar de plaats waar voorheen verwijten en irritatie was.

 

Het is fijn om te bedenken dat wanneer met ik door met munay te werken iedereen hier van profiteert, want ik ben rustiger en liefdevoller en dat neem ik overal mee naar toe.

Na het werken met munay voel ik me opgelucht en sterker.

Toch, omdat hucha-gedachten de neiging hebben om terug te komen, moet ik dit regelmatig herhalen. Maar: oefening baart kunst. 

Om echt van het werk te kunnen profiteren is het wel nodig dat ik de volledige verantwoording neem voor mijn hucha, want anders ben ik bezig met schone schijn.

Door de oefening ontwikkel ik mijn eigen munay, mijn wil om mezelf, een ander en de hele wereld lief te hebben.

 

Het werk is mentale oefening  dat een bepaald stramien heeft. Toch gaat het niet om aanleren van een kunstje. Het werken met Munay is een een doorlopend proces dat het mogelijk maakt om innerlijke rust te ervaren of thuis te komen bij jezelf.

Kernbegrippen die hier bij passen zijn onder andere: eigen verantwoordelijkheid, oordeelloosheid, verwachtingloosheid en loslaten of vrijgeven.

De oefening heeft haar wortels in de eeuwenoude Inca kosmologie. De Inca verklaren dat Kausaay, Levende Energie, Liefde de bron is van het leven, net zoals het gedicht dat Munay begeleidt. Toch vraagt het werken met Munay geen bijzondere spirituele of filosofische overtuiging. 

De praktische oefening is makkelijk aan te leren en te integreren in het dagelijks leven.

 

In het Munay symbool zijn de stappen van de techniek terug te vinden. Daarom is het symbool te gebruiken als een wegwijzer, een kompas dat jou de weg terug wijst naar de liefde in jouw hart. 

 

Het werk is niet alleen voor persoonlijke gebruik, maar ook geschikt om een ander te helpen helen, of om te beoefenen in groepsverband. Dit doen we af en toe bij Munay healing. 

 

Wil je meer leren over munay en hucha, dan kun je meedoen met een kosteloze webinar of een live workshop. Je leert dan over de betekenis van het symbool, je krijgt uitleg over het hoe en waarom van het werk, we oefenen en wisselen uit, en je leert waarop je moet letten als je zelf het symbool wil maken.

Kijk in de agenda voor meer informatie.