WOORDEN EN BEGRIPPEN

Bij mijn werk hanteer ik een aantal begrippen. In de lezingen en workshop ga ik hier verder op in. Zie agenda.

 

Ayni

Al-Wat-Is is energie met de hoogste trilling. Deze energie wordt aangeduid met God, Liefde, Licht, Kausay, Allah, Levensstroom, Brahma of een andere naam.

God is pure intelligentie of communicatie niet gehinderd door dogma's of denkbeelden.

Ayni is de ongehinderde communicatie met intelligentie van God, het Licht of de Levensstroom.

  

Erfdeugd

Mensen zijn spirituele wezens die in deze wereld ervaringen in het dualisme opdoen. Voor onze weg door deze wereld heeft God ons een aantal navigatie-instrumenten meegegeven. Dit is de 'Erfdeugd'. 

De erfdeugd is een schatkamer vol parels van trilling verhogende gevoelens zoals liefde, verbinding, samenwerking en nog veel meer.

 

Hucha 

Zoals alles in de dualiteit heeft ayni een tegenover. Dit is hucha.

Hucha is de zware energie, een blokkade, die de ayni met God verhindert.

De dogma's van de wereld en dwalingen van het ego zijn hucha.

Hucha belemmert de levensstroom en verlaagt je trilling.