WOORDEN EN BEGRIPPEN

Vaak gebruik ik bij mijn werk een aantal begrippen uit de kosmologie van de Inca. Deze gebruik ik dus niet altijd, en zo is de Helend Licht meditatie voor iedereen, ongeacht je spirituele pad, toegankelijk.

Hier volgt een korte beschrijving van een paar ideeën die voor mij van bijzondere betekenis zijn.

 

Kausay

Al-Wat-Is is energie met de hoogste trilling. Deze energie wordt aangeduid met  Kausay. Andere namen zijn God, Liefde, Allah, Bron, Brahma.

Kausay of God is pure intelligentie of Licht met de hoogst mogelijke frequentie.

 

Ayni

Ayni is de ongehinderde communicatie van God met de Levensstroom. Wij zij deel van de levensstroom.

De Kosmische Liefdesdans van Yin en Yang is ayni; energie in beweging.

Ayni betekend ook 'brug'. Het is het moment waarop liefde nog niet is gegeven en nog niet is ontvangen. In ayni sta je op de brug van het 'Nu' waarin alles aanwezig is.

De cirkel in het munay symbool staat voor deze brug van ayni. Hier is de vraag wat je kiest: Het licht van de liefde of de duisternis van hucha.

  

Sami  en hucha 

Kausay bevat twee elementen, zoals niet alleen in het munay symbool is te zien, maar ook in het ronde Taoïstische symbool van Yin en Yang.

. Het ene deel wordt sami genoemd. Dit is lichte, niet-zware energie met een hoge trilling. Sami is het Yin deel van de schepping:               ongevormde creatieve energie.

.Het andere deel wordt hucha genoemd. Dit is zware energie met een minder hoge trilling. Hucha is de vormende energie die sami              nodig heeft om zich te kunnen manifesteren. Vanwege deze lage frequentie van hucha kunnen we dus een fysieke wereld                  waarnemen en vormgeven. Hucha is dus een noodzakelijk bestandsdeel van onze wereld. Zonder hucha zouden wij geen lichaam                kunnen hebben. 

In het ideale geval zijn sami en hucha in balans en bestaan zijn harmonisch naast elkaar, maar zoals het ronde symbool laat zien is dat eigenlijk nooit aan de orde. Er is altijd een kleine of grote onbalans die het het leven doet veranderen. Dit is niet positief of negatief. Het oordeel of iets negatief of positief is komt uit ons denken.

Omdat alles in de kausay uit sami en hucha bestaat is deze twee-eenheid ook een onderdeel van onze psyche; ze maken ons mens. 

Liefde, levensvreugde en positieve gevoelens zijn uitingen van sami. Ze verhogen je trilling.

Angst, verdriet en pijn zijn hucha en verlagen je trilling. 

Een teveel aan hucha in onze psyche is een blokkade, die onze ayni met kausay of God verhindert. Het teveel aan hucha ontstaat door beperkende gedachten en emoties zoals het idee dat we niet goed genoeg zijn en de liefde niet waard.  Vanuit dit idee maken we 'verkeerde' keuzes die weer leiden naar persoonlijk en collectief trauma.

 

In mijn boek, lezingen en trainingen ga ik hier uitgebreid op in. Zie agenda.