Munay, liefde, is lichte (niet zware en heldere) levende energie.

Zware energie is het gebrek aan liefde of niet-liefde.

 

Albert Einstein heeft gezegd dat: "Wat wij materie noemen is energie waarvan de trilling zo is verlaagd dat dat wij het zintuigelijk kunnen waarnemen".

De oorsprong van energie is een mysterie. Dit geven wij namen zoals  God, een Veld van oneindige potenties, point zero, Bron, Universum, Alla, Wirarcocha. De naam doet er niet toe, want er is alleen maar Liefde.

 

Zware enerdie heeft dus een lage trilling en is te vergelijken met bagger. Bagger het materiaal dat in voedselrijk water ontstaat uit resten van planten, waterorganismen en klei. In een stroom of rivier kan bagger de vrije doorloop van het water verhinderen. Maar wanneer het voedingsrijke materiaal wordt opgeschept is het de vruchtbare mest waarmee een akker kan worden verrijkt.

Menselijke zware energie belemmert onze levensstroom, maar wanneer we het terugbrengen naar liefde is het de vruchtbare grond waarin ons Munay zaadje kan groeien.

Zware energie is iedere weerstand die ons verhinderd liefde te ervaren.

Het is het gebrek aan vertrouwen, eenzaamheid, oordelen over zich zelf en de wereld.

Het is als een donkere laagje

stof over het hart, waardoor men zich eenzaam en uit verbinding voelt.

Zware energie is de ballast van trauma's en kwetsuren. 

De overtuiging dat jij er niet toe doet, jij je voor jezelf moet schamen en je hoort te gedragen zoals de het hoort is zware energie.


Zware energie iss zowel collectief als individueel, zowel onpersoonlijk als persoonlijk.

De reikwijdte van ons menselijke collectief is niet te bevatten. Het is een veld van ongekende mogelijkheden en een verzameling van alle menselijke eigenschappen en ervaringen door de eeuwen heen.

Een individu is een exponent van het collectief. Ieder individu bezit eigenschappen uit het collectief, en wel in een heel persoonlijke samenstelling. Bij iedereen staat de 'knop' voor een eigenschap anders afgesteld.

Martin Luther King en Adolf Hitler deelden dezelfde algemene menselijk eigenschappen, zowel de liefde als niet- liefde en het is duidelijk dat deze mannen niet al hun knoppen op de zelfde stand hadden staan.

Wij zijn nooit los van het collectief, ook al denken wij van wel. We kunnen beweren dat we zelfstandige individuen zijn en vinden dat wij er ook naar handelen, maar dit is slecht een illusie in ons grote menselijke verhaal. Daarnaast kunnen wij met onze persoonlijke creativiteit wel degelijk invloed hebben op het collectief. Deze twee posities lijken onverenigbaar, maar ze zijn allebei een deel van de waarheid. De echte waarheid zullen wij mensen nooit werkelijk kennen.

Ik geloof dat onze geest of persoonlijkheid na het afsterven van het lichaam weer helemaal wordt opgenomen in de collectiviteit. Onze verdiensten, onze ervaring en omgang met liefde en hucha zullen een minimale verandering geven in het collectief.

Toch is er alleen maar liefde.

 

Wil je meer leren over Munay en hucha dan kun je meedoen met een kosteloze webinar